Over Argos

Fotokring Argos is een club voor hobbyfotografie en voor fotografie in al zijn aspecten en thema’s. Argos is tevens een vriendenkring en hecht daarom het grootste belang aan de waarden: vriendschap, respect, gelijkheid, verdraagzaamheid, vrijheid en openheid.

Sinds
25 februari 1974

Bestuur
Marc Bosman (voorzitter)
Eddy Warnez (secretaris)
Lode Anseel (penningmeester)
(stichtend lid)

Aantal leden
17

Lokaal
CC De Wissel,
Tramstraat 8,
8750 Zwevezele

Lidgeld
€ 30 / jaar

Vergaderingen
Iedere derde vrijdag van de maand
(uitgezonderd juli)