Over Argos

Fotoclub Argos Zwevezele zag het licht op 25 februari 1974 in de gemeenteschool. Aan de wieg stonden enkele amateurs met interesse voor zwartwitfotografie.
Aanvankelijk werd veel aandacht en tijd besteed aan allerlei nevenactiviteiten tot, door contact met andere clubs en met de federatie, de wedstrijdfotografie zijn intrede deed.
Na enkele jaren van intensieve competitie kreeg het heimwee naar de sfeer van de beginjaren weer de bovenhand. Het strijdperk werd verlaten en nu fotografeert elk weer wat hij/zij zelf leuk of mooi vindt. In ongedwongen sfeer wordt over fotografie gepraat en worden foto’s getoond. Smaak kan erg verschillend zijn en “mooi” is soms zeer subjectief… Gelukkig maar!
Intussen is de zwart-witfoto verdrongen door de dia, die vandaag een stap opzij moet zetten voor het digitaal bestand. De nieuwe technologie biedt onbegrensde mogelijkheden aan de creatieve amateurfotograaf.

  • Aantal leden: 23
  • Bestuur: Marc Bosman (Voorzitter), Eddy Warnez (Secretaris), Lode Anseel (Penningmeester)
  • Kernleden: Johan De Vriese, Patrick Casteleyn, Frank  Van Hollebeke, Eric Vansteenkiste
  • Vergadering: iedere derde vrijdag van de maand (uitgezonderd juli)
  • Lokaal: CC de Wissel (Tramstraat 8, 8750 Zwevezele)
  • Lidgeld: €20,00